Mae’r Gymdeithas Ddiwylliannol yn cyfarfod bob mis i gael mwynhau cymdeithas â’n gilydd a chlywed siaradwyr gwadd yn trafod pynciau amrywiol - rhai yn ddwys a rhai yn ysgafn. Ar hyn o bryd byddwn ni’n cyfarfod yn y naill gapel neu’r llall am yn ail fis.

Y Gymdeithas

Arwel Jones a Maureen Rhys - gwesteion y tymor diwethaf
Geraint Thomas - Gwestai y tymor diwethaf
Eryl Wyn Davies - gwestai y tymor diwethaf
Arwel Jones a Maureen Rhys
Geraint Thomas
Eryl Wyn Davies
Gari Wyn

Gari Wyn - gwestai y tymor diwethaf
Map Safle
Emaus Bangor
DIGWYDDIADUR