Mae croeso i bawb droi i mewn i Eglwys Emaus, Bangor ar Nos Iau yn ystod misoedd y gaeaf. Dewisir maes trafod newydd bob tymor.

Edrychwch ar y
Digwyddiadur i weld y trefniadau o un wythnos i’r llall oherwydd yn achlysurol byddwn yn cynnal Cwrdd Gweddi neu’r Gymdeithas yn lle’r Astudiaeth Feiblaidd arferol.

Mae croeso i bawb ymuno.

Astudiaeth Feiblaidd

Dewch i drafod y Proffwyd Jeremeia dros fisoedd gaeaf 2015/16.
Map Safle
Emaus Bangor
DIGWYDDIADUR